Tarih boyunca tevhid mücadelesi ve hz peygamber’in hayatı

+1-1

Toplam Oy : +2

Bu Dökümana Ait Bilgiler

 
Ekleyen : hilafet
Kategorisi : Siyer Kitapları
Eklenme Tarihi : 22 Haziran 2014
Dili : Türkçe
Yazarı : Mevdudi
Okunma : Toplam 5.478 kez okundu

Peygamber’in hayatı ve tevhid mücadelesi ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor

Merhum Ebûl-Alâ el-Mevdûdi, elinizdeki eseri ömrünün son günlerinde kaleme aldı. Orijinal adı "Siret-i Server-i Alem" olan bu eserin konusu, yalnızca Peygamberimizin (salât ve selam ona olsun) hayatını kapsamıyor. Genelde bu eser; günümüzde de devam etmekte olan bir gerçeğin, başlangıcından bu yana süre gelen küfre karşı Tevhid mücadelesinin hurafelerinden arınmış olarak derinliğine anlatımıdır. Hz. Adem'den Peygamberimize (salât ve selam ona olsun) kadar gelip geçmiş rasûllerin (onlara selâm olsun) hayatları, tebliğle görevlendirilişleri, nasıl bir ortamda görev yaptıkları, bu tebliğin yapılış biçimi, karşılaşılan zorluklar, müşriklerin, Tevhid'in tebliği karşısındaki davranışları en ince ayrıntılarına kadar işlenmiştir. Günümüz müslümanları tarih boyunca aynı temel nitelikleri taşıyan ilâhi vahyi ve bu vahyi ileten peygamberlerin davranışlarım ve hareket tarzlarını bilmek zorundadırlar. Çünkü fertlere ve toplumlara kurtuluş müjdeleri verebilecek prensipler bütününü ve bunların tebliğ ediliş biçimlerini ancak resullerden öğrenebiliriz. Mevdûdi, bu eserinde Peygamberlerin (onlara selâm olsun) hayatını gerçeğe uygun bir şekilde sunmuş ve alışılmışın dışında orijinal 15 yorumlar getirmiştir. Olayların doğru iletilmesi ve anlaşılması, tarihi İslâmî bir yaklaşımla kavrayabilmenin ilk temel şartıdır. Eserin önemli bir kısmı yukarıda da belirttiğimiz gibi Tevhid'in anlamı, fikrî dinamizm gücü ve mücadele metodunun bir nevi anlatımı ve yorumu mahiyetindedir. Diğer kalan kısımda ise Rasûlullah'ın (salât ve selâm ona olsun) Mekke dönemi, klâsik siyer kitaplarından çok farklı bir tarzda incelenmekte, anlatılmaktadır. Mevdûdi bu kısımda Rasûl'ün (salât ve selâm ona olsun) hayatını sadece bir kronolojik olaylar dizini olarak sunmamıştır. Aynı zamanda günümüzün yaşayan müslümanına, O'nun hayatını nasıl anlaması gerektiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur: "O'nda; Allah'ı ve Ahiret gününü umanlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzab: 21) Eserdeki önemli bir hususta Resulün (salât ve selâm ona olsun) hayatı safha safha anlatılırken, bu anlatılan bölümlerin Kur'an âyetleri ile desteklenmesidir. Çünkü temelde Peygamberimizin hayatı, Kur'an'ın uygulaması ve pratiğe aktarılmasıdır. Yani o, yaşayan Kur'an'dır. Genel olarak muhtevasından söz ettiğimiz eser, ayrıca yapılan yorumların dışında, oldukça zengin bir malûmat yekûnunu de içermektedir. Gerek Peygamberler hakkında, gerekse o dönemlere ait toplumsal olaylar hakkında, çok değişik kaynaklardan alınarak Kur'ân'la doğrulanmış bunca bilginin bir arada belli bir metodla verilmesi eserin ayırıcı bir özelliğidir. Eserde sadece dinî kitaplara değil, birçok tarih kitabına ve arkeolojik araştırmalara da müracaat ediliyor.

Yorumlar

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Döküman Kısa Adresi